Ogólnopolska Konferencja Naukowa Umowy Handlowe

UWAGA! Termin przesyłania abstraktów został przesunięty na 5.05.2017 r.

Naukowe Koło Cywilistów UWr, Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego UWr oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Finansowego FISCUS mają zaszczyt zaprosić studentów oraz doktorantów na Ogólnopolską Konferencję Naukową UMOWY HANDLOWE.

Konferencja odbędzie się 19 maja 2017 r. w sali 2D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W ramach konferencji oprócz panelu studencko-doktoranckiego, podzielonego na blok prywatnoprawny oraz blok podatkowy, zaplanowany jest również panel ekspercki – debata pt. „Umowy handlowe – postulaty de lege ferenda”.

Planowana jest także publikacja pokonferencyjna, choć oczywiście możliwy jest także udział czynny bez późniejszej publikacji.

Chętnych do udziału w panelu studencko-doktoranckim – zaprezentowania referatu dotyczącego zagadnień związanych z umowami handlowymi – prosimy o przesyłanie formularzy z abstraktami na adres umowyhandlowe.uwr@gmail.com. Termin: do dnia 2.05.2017 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na następującym formularzu.

Notariusz w obrocie nieruchomościami

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Naukowego Koła Cywilistów pt. „Notariusz w obrocie nieruchomościami”, które poprowadzi mgr Adam Tkaczyński – notariusz oraz doktorant na naszym Wydziale.

DATA: 31.03.2016 (czwartek)
GODZINA: 17:00
MIEJSCE: s. 216 bud. A

Prosimy o zabranie ze sobą następujących przepisów:
– Ustawa prawo o notariacie: art. 1-9, 17-25, 49 i 79-112
– Ustawa o księgach wieczystych i hipotece: art. 1-36

Jednocześnie przypominamy o zapisach na Akademię Polskiego Forum Arbitrażu (obowiązkowe także dla członków Koła):
https://www.facebook.com/events/1688030688123269/Bez tytułu

Akademia Polskiego Forum Arbitrażu 2016 – Wrocław

Serdecznie zapraszamy do dokonywania zapisów na Akademię Polskiego Forum Arbitrażu (przesłanie CV na podany e-mail), której wrocławska „odnoga” kolejny rok odbywać się będzie we współpracy z naszym Kołem – a ponadto, spotkania w ramach Akademii (kwiecień i maj) traktować będziemy jak spotkania Koła, żeby dodatkowo nie obciążać naszych członków oraz osób zainteresowanych działalnością Koła.
Istnieje możliwość otrzymania certyfikatu ukończenia Akademii – wymogi podane są w opisie wydarzenia. Oczywiście, jeśli danej osobie nie zależy na certyfikacie – nie będzie musiała uiszczać opłaty.

Plakat

Spotkanie Naukowego Koła Cywilistów – Prywatnoprawna ochrona przed podszywaniem się pod innych przedsiębiorców w Internecie (7.03, g. 17)

Naukowe Koło Cywilistów serdecznie zaprasza na pierwsze w tym semestrze spotkanie, zatytułowane: „Prywatnoprawna ochrona przed podszywaniem się pod innych przedsiębiorców w Internecie”, które odbędzie się 7 marca br. (poniedziałek), w sali 101C (naprzeciwko amfiteatru AC), o godz. 17:00. Spotkanie poprowadzi prezes Koła – Mateusz Nitkowski (przy uwzględnieniu aktywności obecnych 😉 ).
 
Zapraszamy nie tylko członków Koła, ale także osoby zainteresowane członkostwem oraz innych studentów WPAiE 🙂
 
Spotkanie będzie miało poniekąd charakter interakcji. Podczas spotkania poruszymy następujące kwestie:
– jakie są możliwe formy podszywania się pod przedsiębiorców poprzez witryny internetowe w szerokim rozumieniu (a więc także m.in. wyniki wyszukiwania) – z technicznego punktu widzenia;
– jakie są podstawy prawne ochrony przed takimi sytuacjami – czyli instrumenty prawa prywatnego, które wykorzystać mogą przedsiębiorcy pokrzywdzeni – z perspektywy oznaczeń, które dane przepisy chronią oraz w jaki robią to sposób;
– przeanalizujemy przykładowe sytuacje, które miały miejsce i były poddawane rozstrzygnięciom sądów powszechnych i arbitrażowych.
 
Osoby zainteresowane członkostwem prosimy o dostarczenie na spotkanie wypełnionej deklaracji członkowskiej:
 
Do zobaczenia!
 
P.S. Nie obawiajcie się nieznajomości prawa ochrony konkurencji, prawa firmowego bądź/i prawa własności przemysłowej 😉 Zabierzcie natomiast ze sobą kodeks cywilny, prawo własności przemysłowej oraz ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Spotkanie 7.03.16

PUBLIKACJE NKC W BIBLIOTECE CYFROWEJ UWR

Informujemy, że nasze tegoroczne publikacje zostały umieszczone w Bibliotece Cyfrowej UWr 🙂 Zapraszamy do lektury!

Zeszyt naukowy „Vademecum spadkowe – kto dziedziczy całość, a kto połowę?”:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication?id=67784&from=&dirids=1&tab=1&lp=3&QI=

Zeszyt naukowy „Prawo autorskie i własność przemysłowa”:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication?id=67722&from=&dirids=1&tab=1&lp=2&QI=