Ogólnopolska Konferencja Naukowa Umowy Handlowe

UWAGA! Termin przesyłania abstraktów został przesunięty na 5.05.2017 r.

Naukowe Koło Cywilistów UWr, Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego UWr oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Finansowego FISCUS mają zaszczyt zaprosić studentów oraz doktorantów na Ogólnopolską Konferencję Naukową UMOWY HANDLOWE.

Konferencja odbędzie się 19 maja 2017 r. w sali 2D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W ramach konferencji oprócz panelu studencko-doktoranckiego, podzielonego na blok prywatnoprawny oraz blok podatkowy, zaplanowany jest również panel ekspercki – debata pt. „Umowy handlowe – postulaty de lege ferenda”.

Planowana jest także publikacja pokonferencyjna, choć oczywiście możliwy jest także udział czynny bez późniejszej publikacji.

Chętnych do udziału w panelu studencko-doktoranckim – zaprezentowania referatu dotyczącego zagadnień związanych z umowami handlowymi – prosimy o przesyłanie formularzy z abstraktami na adres umowyhandlowe.uwr@gmail.com. Termin: do dnia 2.05.2017 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na następującym formularzu.